Afbestillingsregler

Afbestillingsregler for selskaber 

Ved bestilling af selskab på Kalvø Badehotel fremsendes bekræftelse.
Samtidig fremsendes der en opkrævning på reservationsgebyr på kr. 2500,-.  
Bekræftelsen annulleres, hvis reservationsgebyret ikke er indbetalt på
konto: 7910 1440547 inden 14 dage.
Reservationsgebyr fratrækkes i prisen ved afholdelse af selskab. 
 
Reservationsgebyr tilbagebetales ikke ved annullering af selskab. 
Ved annullering inden for 30 dage til afholdelse af selskab, fremsendes faktura på 50% af selskabsum, fratrukket reservationgebyr.